Servicii

Servicii de telecomunicații, oferite de FiberOne


retele de telecomunicatii bucuresti

Important furnizor de servicii de instalare fibră optică

Suntem un furnizor important pe piața telecomunicațiilor de survey-uri, instalări şi service de fibră optică la clienți de business şi rezidențiali. Furnizăm servicii de construcție, dezvoltare şi mentenanță pentru rețele de telecomunicații naționale şi metropolitane, pentru diverşi parteneri cu care avem contract. Pentru realizarea tuturor lucrărilor folosim aparate de ultimă generație şi personal cu vastă experiență. Putem livra şi alte servicii legate de domeniul de activitate al clientului, în funcție de negociarea directă cu acesta.

Construim rețele de telecomunicații, pe aria Bucureşti şi nu numai

Facem instalarea serviciilor de internet, telefonie şi televiziune atât la persoane juridice (B2B), cât şi la abonați casnici (rezidențiali), folosind atât infrastructura de transmisii de date prin mediu optic (FO), cât şi radio frecvență (RF).

De asemenea, facem mentenanță şi service pentru rețele de telecomunicații, atât în Bucureşti, cât şi în restul țării:

 • Cablări structurate, rețele curenți slabi pentru furnizarea serviciilor de internet, telefonie, televiziune.
 • Pozarea aeriană a cablurilor cu fibre optice şi a cablurilor coaxiale (FO, QR, F11, F6).
 • Pozarea subterană a microtuburilor şi a microfibrelor optice pentru telecomunicații.

servicii de telecomunicatii bucuresti

Operații efectuate, pentru realizarea serviciilor de telecomunicații enumerate

 • Joncționare fibră.
 • Măsurători fibră optică – Măsuratori cu Optical Time Domain Reflectometer (conform specificațiilor beneficiarului).
 • Generare Buletin de măsurători cu specificația atenuării pentru fiecare joncțiune.
 • Măsurări cu sursa de lumină și wattmetrul.
 • Testarea și inspecția vizuală conectori cu surse de lumină roșie (Visual Fault Locator – VFL).
 • Instalări de repartitoare optice si conectorizari de cabluri în teren.
 • Localizarea defecțiunilor pe tronsoanele optice și remedierea acestora.
 • Identificare fibre în cutie și etichetare.

 

Intervenții şi mentenanță pentru rețele de fibră optică şi cupru

sudura fibra optica internet

Firma FO FiberOne SRL vă poate oferi servicii privind operații de diagnosticare, întreținere și mentenanță pentru rețelele de fibră optică și cupru. Prin experiența pe care o avem vă putem garanta intervenții prompte și de calitate în cazul unor defecțiuni în rețeaua dumneavoastră de comunicații.

Pe bază de contract vă putem oferi servicii de întreținere rețele care să cuprindă verificări periodice și urmărirea funcționării rețelei în parametri optimi.

Asigurăm intervenții atât pentru rețelele pe care le avem în întreținere cât și pentru orice alte rețele de fibră optică.

Operații efectuate pentru realizarea celor de mai sus:

 • Localizări de deranjamente și remedierea acestora.
 • Lucrări de mentenanță și dezvoltare rețea.
 • Măsurători specializate de acceptanță.
 • Detectare exactă a avariilor sau alte deranjamente.
 • Diagnosticarea cauzelor de fiber cut.
 • Remedierea rapida a problemelor din rețea.

 

Parteneriat în proiecte cu furnizare de personal calificat – jonctori fibră optică și cupru

În baza contractelor cu partenerii noștri putem participa la realizarea proiectelor acestora cu personal calificat care posedă următoarele abilități, competențe, cunoștințe și expertiză:

 • Experiență în instalare, măsurare și sudare cabluri fibră optică.
 • Experiență în lucrul cu echipamente și instrumente de fibră optică.
 • Cunoștințe specifice domeniului comunicațiilor prin fibră optică: tipuri de cabluri, elemente active și pasive de rețea fibră optică, înțelegerea procesului de transmisie a semnalelor prin fibră optică.
 • Abilități de lucru la înălțime.
 • Posesor carnet de conducere auto categoria B.

internet fibra optica

Personalul pus la dispoziție realizează operațiunile necesare instalării şi întreținerii rețelei de fibră optică: sudură, jonctare cabluri fibră optică, instalare şi întreținere surse de telealimentare, cabluri şi echipamente specifice cu respectarea proiectelor tehnice şi a instrucțiunilor de montaj:

 

 1. Asigură operațiunile necesare întreținerii, modernizării și extinderii rețelei de fibră optică.
 2. Asigură întreținerea rețelei de fibră optică, verifică preventiv parametri optimi de funcționare prin activități specifice de control, măsurare şi diagnosticare a funcționării rețelei.
 3. Execută și actualizează planurile de dezvoltare ale rețelei de fibră optică.
 4. Asigură suport pentru dezvoltarea normală a rețelei de distribuție fibră optică pentru servicii de date/Internet B2B (survey-uri, service, dezvoltări infrastructură rețea pentru a acoperi noi zone).